Våre verdier

TRIVSEL ∞ SAMARBEIDSORIENTERT ∞ NYTENKENDE

Våre verdier i Lerøy Vedlikehold AS er basert på våre prinsipper og sier noe om hvordan vi opptrer og hva som betyr mye for oss.

Trivsel

Vi trives på jobb ved å vise omtanke for våre ansatte, våre kunder og

samfunnet rundt oss. Vi vet at kontinuerlig forbedring av vårt risikoarbeid og høyt fokus på HMS, ytre miljø og samfunnsansvar bidrar til at både vi og alle rundt oss får en bedre arbeidshverdag.

received_845753479203480ret_edited.jpg

Samarbeidsorientert

Vi opptrer profesjonelt ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere ved å være en samarbeidsvillig, løsningsorientert og seriøs aktør med høyt fokus på kvalitet i alle ledd. Vi vet at samarbeid gjør oss sterkere.

Nytenkende

Vi er innovative og fremtidsrettede ved at vi stadig jakter på forbedringer av vårt styringssystem, våre tjenester og tilegner oss den kunnskap som fremtiden krever av oss.

Vår policy

Vi skal drive virksomheten på en sikker og forsvarlig måte, i henhold til lover og forskrifter innen HMS, slik at vi unngår skade på personer, materiell eller ytre miljø.

 

Vi skal drive virksomheten på en slik måte at alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere blir behandlet i tråd med gjeldende lover, forskrifter, menneskerettigheter og interne etiske retningslinjer.

 

Vi skal drive virksomheten på en slik måte at arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes evner, være varierte og utfordrende, og stimulere til læring og kompetanseutvikling, slik at vi til enhver tid leverer produkter og tjenester av høy kvalitet.

 

Vi skal drive virksomheten på en slik måte at vi sikrer vårt arbeid gjennom kontinuerlig forbedring av vårt styringssystem ved å stadig jakte på nye og innovative løsninger, herunder bidra til bærekraftig utvikling.