Nyheter

Publisert av Lerøy Vedlikehold, 01.11.2021

Gaselle 2021

For andre år på rad er vi stolte av å kunne meddele at vi nok en gang er kommet med på DNs gaselleliste.

Publisert av Lerøy Vedlikehold, 09.12.2020

En gledens dag for Lerøy Vedlikehold AS!

Etter en omfattende forbedringsprosess med tydelige mål og stramme tidsrammer, kan vi nå med stolthet meddele at Lerøy Vedlikehold AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Forbedringsarbeidet har vært hovedfokus gjennom hele året og det er utrolig gøy å se resultatet av arbeidet som er blitt nedlagt, når vi nå kan se sertifikatene henge på veggen. Ledelsen har vært engasjert fra dag én for å få dette på plass, og vi fikk skryt av revisor over at alle i ledergruppen var til stede gjennom hele revisjonen. Dovre Sertifisering AS har vært en god støttespiller på veien og gitt oss gode råd underveis i prosessen.

Nå fortsetter det gode arbeidet for fullt fremover for å vedlikeholde systemene, og vi mener dette vil gjøre oss både mer robuste og attraktive som leverandør ute på markedet.

IMG_8999.jpg
IMG_8998.jpg