BÆREKRAFT

FNs bærekraftsmål - alle sammen - sammen!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Lerøy Vedlikehold ønsker å bidra med det vi kan.

Alle ikoner plansje RGB_bokmål.png

Der hvor Lerøy Vedlikehold kan bidra

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

20190711_214229.jpg

Transport står for 30 prosent av klimagassutslippene i Norge. Jernbanen er nesten utslippsfri, så i praksis kommer alle transportutslipp i dag fra bil, lastebil, båt og fly. Jernbanen er en del av løsningen for å få ned klimagassutslippene - Lerøy Vedlikehold er med å bygger fremtidens bærekraftige jernbane.